Dyrektor Generalny

Przemysław Mularczyk

Centrala

Szczęśliwy człowiek, żyjący pasją. Uwielbia pracować z ludźmi bo wierzy, że każdy członek załogi wnosi coś dobrego do zespołu. Nauczył się budować dobre relacje międzyludzkie podczas służby w Marynarce Wojennej RP oraz pracując w strukturach międzynarodowych NATO za granicą. Przez lata, inwestując w nieruchomości, poznał branżę od strony praktycznej. Wyznawca doktryny jakości profesora Andrzeja Blikle. Chciałby budować biznes tak skutecznie jak Richard Branson. Aktywnie uprawia sport i wyznaje zasady zdrowego stylu życia.

What happens when a person enjoying investing in home properties, loving working with people, having a Navy background runs his own real estate agency? An unbeatable combination of genuine expertise in building relations and passion in buying, selling and renting properties can only lead to building a great team giving best possible treatment to the customers who appreciate a premium service.

Follower of the Total Quality Management strives to run a business like prof. Andrzej Blikle or Richard Branson. His unquestionable amount of energy and passion must be burned in active sport activities all year long. A healthy life-style makes him balanced in life and looking positively into the future.